fbpx

Tiszta hang

Itt vagy:--Tiszta hang

Tiszta hang

“Olyan hang, amelynek nyomása az időben a szinuszfüggvénynek megfelelően változik. A mindennapi életben tiszta hang csak kivételesen fordul elő.”

A mai nap margójára kívánkozik ez a megállapítás. Egyre többen szeretnének tiszta hangokat, rendezett életet, boldog kiegyensúlyozott mindennapokat megélni! Ezek a különleges energiákat áramoltató hangok amik a Braintronics fotelekből áradnak igazán hozzásegítenek ehhez!

Méghozzá mindennap!

A kellemes és s fantasztikus között ingázom

Végül egy kis fizika!

A hang és keletkezése

A látás után a hallás útján szerezzük a legtöbb információt a környezetünkből. Ilyenkor a fülünk a levegőrészecskék kis amplitúdójú – szemünk számára láthatatlan – rezgéseit érzékeli. A hang nem más, mint a hallószervünk által felfogott, a levegőben mechanikai hullámként terjedő rezgés.

Hangkeltés fűrészlappal.

Hangkeltéshez minden olyan eszköz megfelel, ami rezgésbe hozható, és ezáltal a vele érintkező levegőrészek szintén rezgésbe tudnak jönni.

Fogjunk satuba fűrészlapot az egyik végén, és a kiálló részt pendítsük meg! A fűrészlap másodpercenként néhányat rezeg, de hangot nem hallunk. Rövidítsük meg a kiálló részt! A rezgésszám megnő (a fűrészlap rezgése szemmel már alig követhető), mi pedig meghalljuk a fűrészlap hangját. Ha még kisebbre választjuk a megpendített részt, akkor a rezgés csak a keltett hang alapján válik észlelhetővé.*

Eszerint nem minden frekvenciájú mechanikai rezgést vagyunk képesek a fülünkkel észlelni. A tapasztalat szerint az ember a 20 Hz és 20 000 Hz közötti frekvenciatartományban keletkezett hangokat hallja meg.

Zenei hang és zörej.

A hangot tehát nem látjuk, de a rá jellemző rezgés láthatóvá tehetjük! ! A hangvilla mellé mikrofont téve, s annak jelét oszcilloszkóp képernyőjére vetítve, a hanghullámot létrehozó rezgés kitérés-idő grafikonját láthatjuk. A megpendített hangvilla olyan hangot kelt, amelynél a rezgés szinuszfüggvény alakú. Az ilyen hangot tiszta zenei hangnak nevezzük.

A hangvilla adott frekvenciájú hang kibocsátására képes. Egy gitárhúr megpendítésekor nemcsak egyfajta frekvenciájú rezgés keletkezik, hanem az alaphang mellett a frekvencia egész számú többszörösei (felhangok) is megszólalnak különböző intenzitással. Az így keletkezett hangot zenei hangnak nevezzük.

A zenei hangokon kívül más típusú hangok is vannak. A helyén sokat mozgó diák különböző zörejeket kelt. Ezek szabálytalan, nem szinuszos rezgések. A fogaskerékhez szorított fűrészlap által keltett hang grafikonja az oszcilloszkóp képernyőjén nem szinuszfüggvény alakú. Ha egy vonalzót véletlenül leejtünk, az nagy csattanással ér padlót. Ilyenkor rövid ideig tartó nagy erősségű hang keletkezik, ami ugyancsak nem tekinthető zenei hangnak.

A hang terjedési sebessége.

Tapasztalhattuk, hogy zivatar idején a villámlást csak később követi a dörgés. A vadászrepülő is messze jár már, mire a hangjára felfigyelünk. A hang terjedéséhez időre van szükség.

A hang terjedési sebessége 0 °C hőmérsékleten 332  , emelkedő hőmérséklettel kissé növekszik. Így nem követünk el nagy hibát, ha a hang terjedési sebességét 340  -nak tekintjük.

Czecze Éva

Írta: | 2019-03-26T08:03:55+00:00 2019. Már|Kategóriák: Czecze Éva|Tags: |0 Hozzászólás

Hozzászólás írása